TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ A79”

Ngày  28/9 và 05/10, tại Phòng đào tạo 3A – 108 Nguyễn Trãi. Ms.Thu Trang -Trưởng phòng HCNS Tổng hợp A79 đồng phối hợp cùng Mr.Hồ Trần Mathew – Phó Tổng Giám đốc thường trực A79 và Mr.Mạnh Hiệp- Trợ lý Chủ tịch – Văn phòng HĐQT đã tổ chức chương  trình  “Hướng dẫn Quy trình thiết kế A79” cho toàn thể CBNV công ty.