CÔNG TY CỔ PHẦN A79 TỔ CHỨC CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “MEPF – VỮNG BƯỚC TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH” – CHUYÊN ĐỀ I: “TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (MEPF) TRONG CÔNG TRÌNH”

Chiều ngày 28/06, tại trụ sở 108 Nguyễn Trãi, Công ty Cổ phần A79 đã tổ chức Chuyên đề I: “TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (MEFP) TRONG CÔNG TRÌNH” trong chuỗi chương trình đào tạo: “MEFP – VỮNG BƯỚC TRÊN MỌI CÔNG TRÌNH”.