CT CP A79 THAM GIA KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TRONG LỄ RA MẮT TRƯỜNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH VÀ NGHỆ THUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (SIS – VNU)

Tiếp nối thành công trong Chương trình gặp gỡ và trao đổi cơ hội hợp tác diễn ra vào Tháng 03/2024 giữa Ban Lãnh đạo Trường Khoa học liên ngành & Nghệ thuật – Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐH QG HN) và Công ty Cổ phần (CT CP) A79 tại VP 108 Nguyễn Trãi.