CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC “Ý TƯỞNG TỪ NHỮNG CUỘC THI ĐẠT GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ” VÀ CUỘC THI “THIẾT KẾ NHANH” DÀNH CHO CÁC KIẾN TRÚC SƯ CTCP A79

Ngày 26/05 và 27/5, tại Phòng họp 1 – Văn phòng 108 Nguyễn Trãi, Công ty Cổ phần (CTCP) A79 đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện quan trọng, bao gồm phiên làm việc đầu tiên của chương trình Bồi dưỡng kiến thức A79 cho các KTS, lấy cảm hứng từ chính những ý tưởng của các cuộc thi đã …

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC “Ý TƯỞNG TỪ NHỮNG CUỘC THI ĐẠT GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ” VÀ CUỘC THI “THIẾT KẾ NHANH” DÀNH CHO CÁC KIẾN TRÚC SƯ CTCP A79 Read More »