CÔNG TY CỔ PHẦN A79 LỚN NHANH NHƯ THÁNH GIÓNG

Hình tượng Thánh Gióng ăn cơm của dân làng mà lớn thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, cầm roi sắt ra trận, khi roi sắt gãy thì nhổ tre bên đường đánh đuổi giặc Ân đã bước ra từ câu chuyện dân gian để trở thành một biểu tượng văn hóa của người …

CÔNG TY CỔ PHẦN A79 LỚN NHANH NHƯ THÁNH GIÓNG Read More »