CHƯƠNG TRÌNH “ARCH-VENTURE | KIẾN THÁM HIỂM” – CTCP A79 TỔ CHỨC CHÀO ĐÓN VÀ GIAO LƯU VỚI ĐOÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TẠI TRỤ SỞ 108 NGUYỄN TRÃI

Sự kiện “Arch-Venture | Kiến Thám Hiểm” đánh dấu một hoạt động quan trọng thể hiện mối liên hệ hợp tác tốt đẹp giữa CTCP A79 và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Lần đầu tiên, các bạn sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đến “thực địa” tại CTCP 79; tham …

CHƯƠNG TRÌNH “ARCH-VENTURE | KIẾN THÁM HIỂM” – CTCP A79 TỔ CHỨC CHÀO ĐÓN VÀ GIAO LƯU VỚI ĐOÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TẠI TRỤ SỞ 108 NGUYỄN TRÃI Read More »