ĐÀO TẠO

PHIÊN TRÌNH BÀY VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI QUẬN DƯƠNG KINH

Sau rất nhiều phiên làm việc từ cuộc họp công bố đề thi; chuyến đi khảo sát thực tế tại Hải phòng; đến phiên họp trình bày sơ bộ ý tưởng, buổi tham khảo ý kiến đóng góp từ phía Ban Lãnh đạo công ty, ngày 15/6, phiên làm việc trình bày ý tưởng của …

PHIÊN TRÌNH BÀY VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI QUẬN DƯƠNG KINH Read More »