CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỜI CHUYÊN GIA CỦA A79: KỸ THUẬT THI CÔNG GIẢI PHÁP TRẦN VÀ VÁCH CỦA SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

Sáng ngày 9/6/2022, tại trụ sở 108 Nguyễn Trãi đã diễn ra chương trình đào tạo: “Kỹ thuật thi công giải pháp trần và vách” cho các CBNV phòng Nội thất và CBNV thuộc bộ môn khác trong A79. Chương trình được tổ chức bởi A79 và có sự tham gia chia sẻ của Mr. Nguyễn Tuấn –Chuyên gia Kỹ thuật tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam.