CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ & TRAO ĐỔI CƠ HỘI HỢP TÁC GIỮA CT CP A79 VỚI TRƯỜNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH VÀ NGHỆ THUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (SIS – VNU)

Tiếp nối sự hợp tác tốt đẹp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, vào chiều ngày 07/03/2024, CT CP A79 đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ, trao đổi, làm việc giữa đại diện Lãnh đạo Quản lý CTCP A79 và đại diện Ban Lãnh đạo Trường Khoa học liên ngành & Nghệ thuật – ĐHQGHN tại VP 108 Nguyễn Trãi.