A79 TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC THIẾT KẾ LIÊN QUAN NGHIỆP VỤ PCCC

Chiều ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần A79 đã tổ chức thành công kỳ thi sát hạch kiến thức PCCC quy mô toàn Công ty theo cấp độ cho gần 100 Kiến trúc sư & Kỹ sư đang làm việc tại A79.