CTCP A79 TỔ CHỨC HỘI THẢO “ESG VÀ KIẾN TRÚC XANH – KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG”

Sáng ngày 16/5, tại trụ sở 108 Nguyễn Trãi, Công ty CP A79 đã chủ trì tổ chức Hội thảo “ESG và kiến trúc xanh – Kiến tạo giá trị bền vững”, nối tiếp sự thành công của Hội thảo “Kiến trúc và Quy hoạch xanh hướng tới đô thị thông minh” được tổ chức vào tháng 4 vừa qua.