[hfe_template id='1558']

Ban lãnh đạo

Mr. Ngo trung hai

TS. Kiến Trúc Sư Ngô Trung Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị A79 

Ông đã có hơn 42 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. Ông đã lấy bằng về thiết kế kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Hà Nội vào năm 1979, bằng thạc sĩ về Quản lý đô thị tại đại học Erasmus Hà Lan vào năm 1996 và bằng tiến sỹ về Kiến trúc vào năm 2017. Ông đã tham gia vào các dự án quy hoạch cùng các chuyên gia tư vấn và các chủ đầu tư trong nước và quốc tế cũng như các hoạt động về vấn đề quản lí đô thị trong nhiều năm qua. Với sự đóng góp lớn lao của mình, ông đã đạt nhiều giải thưởng về kiến trúc cũng như cho ra mắt nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp bộ cho đến cấp nhà nước.

[hfe_template id='1209']