[hfe_template id='1558']

Ban lãnh đạo

Mr. Giang Nguyên Hồng Văn

KTS Giang Nguyên Hồng Văn – Phó Giám đốc A79 

Ông sở hữu 2 bằng về Kiến trúc Công Trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội và về Quản lý dự án xây dựng tại trường Đại Học Quốc gia Kỹ thuật và Nông Nghiệp North Carolina cùng vốn kinh nghiệm lâu năm, ông đã trực tiếp tham gia nhiều dự án quy mô lớn (từ các khu công nghiệp, nhà máy rộng đến vài nghìn héc-ta cho đến các khu đô thị và trung tâm thương mại) với nhiều vai trò khác nhau: thiết kế kiến trúc, quản lý dự án và hoạt động xây dựng.

[hfe_template id='1209']